hanna instruments(thailand) ltd.
 

เครื่องวัดค่า pH รุ่น HI98107

ราคา 2,600 บาท

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า รุ่น HI9830x

ราคา 3,000 บาท

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า รุ่น HI98308

ราคา 3,600 บาท

เพิ่มเติม..
เพิ่มเติม..
เพิ่มเติม..
....................................................................................................................................

เครื่องวัดค่า pH รุ่น HI98127

ราคา 5,100 บาท

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า รุ่น HI9831x

ราคา 6,000 บาท

เครื่องวัดค่า pH, EC and TDS รุ่น HI98129

ราคา 8,600 บาท

เพิ่มเติม..
เพิ่มเติม..
เพิ่มเติม..
....................................................................................................................................

เครื่องวัดความหวาน รุ่น HI96801

ราคา 10,300 บาท

เครื่องวัดความเค็ม รุ่น HI96821

ราคา 10,300 บาท

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา รุ่น HI98501

ราคา 2,000 บาท

เพิ่มเติม..
เพิ่มเติม..
เพิ่มเติม..
....................................................................................................................................

ชุดตรวจวัดค่าคลอรีน รุ่น HI3831F

ราคา 1,200 บาท

ชุดตรวจวัดความกระด้าง รุ่น HI3812

ราคา 1,500 บาท

ชุดตรวจวัดค่าออกซิเจน รุ่น HI3810

ราคา 3,800 บาท

เพิ่มเติม..
เพิ่มเติม..
เพิ่มเติม..

More...

เวลา
 
ขึ้นไปข้างบนสุด 410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Samsen nork, Huay Kwang, Bangkok 10310 ขึ้นไปข้างบนสุด